Hakkımızda

avnebahatekren

Av. Nebahat Nalan EKREN

1979 Zonguldak doğumlu olan Av.Nebahat Nalan EKREN ilk, orta, lise eğitimini Ankara'da tamamlamış,1994 yılında Gazi Üniversitesi İstatistik Bölümünü kazanarak 1998 yılında mezun olmuştur. Kısa bir süre devlet kurumlarında Matematik öğretmenliği yaptıktan sonra Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Adalet Yüksek Okulu programına kayıt yaptırmıştır. Çok yüksek bir ortalama ile Adalet Yüksekokulundan mezun olan Av. Nebahat Nalan EKREN, aynı yıl dikey geçiş sınavı (DGS) ile Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesine geçiş yapmıştır. Halen Eskişehir'de serbest avukatlık yapan Nebahat Nalan EKREN evlidir, 20 ve 12 yaşlarında iki kız çocuğu annesidir.
Hukuk kuralları ve bu kuralların uygulanmasındaki amaç adaletin tesis edilmesi ve toplumsal düzen ihtiyacıdır. Bu nihai hedef için hukukçu kimliği ile öne çıkanların insan yaşamının kutsallığı ve kişinin maddi, manevi bütünlüğünün korunması ilkelerini özümsemeleri şarttır. Bu ilkeler gereği sunduğumuz hukuksal hizmet, kişileri sahip oldukları dünya görüşlerinden, kültürlerinden, ideolojilerinden, dinlerinden bağımsız olarak sadece insan olmaları cihetiyle adalete erişebilmelerini hedef alır. İnsan hakları, demokrasi, hukuk devleti, hukukun üstünlüğü, eşitlik ilkesi, adalet kavramı, hakkaniyet ilkesi, dürüstlük ilkesi gibi temel hukuk ilkeleri çerçevesinde yürüttüğümüz hukuksal faaliyetlerimizle ilk olarak kendimizi ahlaki olarak korumayı daha sonra nihai hedef olarak toplumda adaletin tesisine katkı sunabilmeyi misyon ediniyoruz. Zira ahlaki çöküş içinde olanların toplumun adaletine katkı sunabilmeleri düşünülemez. Müvekkillerimizin özel hayatına saygı gösterme, ahlaki görevin çok ötesinde mesleki sır hükmündedir. Müvekkillerimizin mahremiyetini koruma mesleki bir yükümlülüktür. Bu gizliliği ihlal eden, mesleğinden dolayı edindiği bilginin mahremiyetine hiçe sayan bir avukat BM Havana Avukatlık Kuralları, AB Avukatlık Meslek Kuralları ve 1136 sayılı Avukatlık Kanunumuz ile belirlenen gizlilik ve sır saklama ilkesine aykırı hareket ederek görevini tehlikeye atmış olur. Avukat, hukuki faaliyetini icra ederken yapılan işin aşamaları hakkındaki hukuki görüşünü müvekkiline aktarmalıdır. Hukuk Büromuz müvekkillerinin dava ve takipleriyle ilgili olarak sürekli iletişimde olup şeffaflığa ayrıca önem vermektedir. Müvekkillerimizin kişisel verilerini ve mahremiyetini koruyarak karşılaştıkları hukuksal problemlere çözüm bulmakta, yürütülen işin her aşamasında müvekkile bilgi vererek şeffaf olma özeni içinde hukuki destek sağlamaktayız. Faaliyet alanlarımız: Ceza Hukuku Aile Hukuku İcra ve İflas Hukuku Miras Hukuku Gayrimenkul Hukuku İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku İdare ve Vergi Hukuku Sözleşmeler Hukuku Ticari İşletme ve Şirketler Hukuku Tüketici Hukuku ​